Köszöntjük a SEBO hivatalos online áruházában!
Német minőség
Német gyártás

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Az adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) célja

Jelen Szabályzat célja, hogy a http://seboaruhaz.hu/ weboldal (Továbbiakban: „weboldal”) látogatóinak teljes körű tájékoztatást biztosítson személyes adataik a weboldal üzemeltetője és tulajdonosa általi kezelésének módjáról, a kezelt adatok fajtáiról, az adatkezelés jogalapjáról , továbbá az adatkezeléssel összefüggő jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

2. Adatkezelő (továbbiakban: „Adatkezelő”) adatai

Adatkezelő Cég neve: ARUHAZ.HU Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhelye: 8200 Veszprém, Almádi út 6.
Adószáma: 21799413-2-19
E-mail címe: seboaruhaz (kukac) gmail.com

 

Az adatkezelő tárhely (Weboldal) szolgáltatójának elérhetősége:

Neve: Török Zoltán E.V.
Székhelye: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 15.
E-mail címe: info@lapunk.hu

A Tárhelyszolgáltató biztosítja a regisztrált felhasználók adatainak tárolását a szerverükön létrehozott SQL adatbázisban.

 

4. Jogszabályi háttér

A weboldal működtetése során az Adatkezelő kötelezettséget vállal a hatályos adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartására, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának (továbbiakban: „NAIH”) ajánlásainak figyelembevételére.

A hatályos vonatkozó jogszabályok:

5. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése az érintett (továbbiakban: „Látogató”) előzetes tájékoztatásával – jelen szabályzat elfogadása – és önkéntes hozzájárulásával történik. A weboldal használatával a Látogató elfogadja a jelen szabályzatot és hozzájárul adatainak a Szabályzat szerinti kezeléséhez, tárolásához.

6. Adatkezelés célja

 Az adatkezelés célja, hogy lehetővé tegye a(z):

7. Általános irányelvek

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Az adat kizárólag a cél szerinti jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely elengedhetetlenül szükséges a cél eléréséhez. A személyes adat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat mindaddig megőrzi az adatkezelés során e minőségét, amíg a kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja, hogy a Látogatót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

8. Kezelt személyes adatok (továbbiakban: „Adatok”) köre

A weboldalt a Látogató önmagának azonosítása nélkül is látogathatja, ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldal használata során korlátozott mértékben sor kerülhet olyan technikai adatok, információk kezelésre, melyeket nem vagy csak nehezen lehet egy adott személyhez kapcsolni. Ezen adatok kezelésére elsősorban látogatottsági adatok mérése, statisztikák elkészítése, hibák javítása és felhasználói élmény fokozása céljából kerül sor. Az ún. sütikről (cookie) a Szabályzat 9. pontjában adunk részletes tájékoztatást.

Ajánlatkérés, információ kérés e-mail-ben

Név:
E-mail cím:
Város:
Telefonszám (megadása opcionális):

Szolgáltatás megrendelés

Név:
Telefonszám:
E-mail cím:

Számlázás

Név:
Számlázási cím:
Cégek esetében: cégnév, székhely, adószám:

9. Sütik (cookies)

A weboldalon úgynevezett cookie-kat (továbbiakban: „Sütik”) használunk. A sütik olyan file-ok, amelyek képesek azonosítani a Látogatót, illetve tárolják személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A navigációs adatok megmutatják, hogy a Látogató mely oldalakat látogatta meg és milyen sorrendben. A sütik kezelik, hogy a weboldalon és azon keresztül mely reklámok jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatékonyságát. A sütik célja, hogy  

A felhasználói élmény és a szolgáltatás minőségének növelése érdekében statisztikai adatokat gyűjtsenek a weboldal forgalmáról, nyomon kövessék a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat. A sütiket a Látogató böngészője gyűjti, a tárolás helye a Látogató számítógépe. A sütik egy része a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik, másik részüket a Látogató bármikor szabadon törölheti a böngészőjének beállításaiban. A weboldal látogatásakor keletkezett sütiket úgy állítottuk be, hogy 3 hónap után automatikusan törlődjenek. A böngészők alapértelmezett beállításai engedélyezik a Sütik használatát, ugyanakkor a Látogatónak módjában áll letiltania a sütiket a böngészője beállításaiban. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét, hogy a weboldal egyes szolgáltatásai, funkciói csak a Sütik engedélyezésének bekapcsolása esetén érhetőek el. A sütik segítségével kinyert adatok adott Látogatóhoz közvetlenül nem, vagy csak nehezen kapcsolhatók, ezeket kizárólag összevont statisztikák formájában, anonim jelleggel kezeli az Adatkezelő. A weboldal a Google Analytics szolgáltatásával áll összeköttetésben, az összevont adatok kezelését és technikai hátterét a Google biztosítja. A weboldal használatával a Látogató hozzájárul a sütik Szabályzatban foglaltaknak megfelelő használatához.

 

10. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a 8. pontban rögzített adatokat a Látogató önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig kezeli és tárolja. A hozzájárulás bármikor, szabadon visszavonható. A hozzájárulás visszavonására azonban csak olyan esetben kerülhet sor, ha az adat és a Látogató között közvetlen kapcsolat van, vagy amíg az ilyen kapcsolat helyreállítható. Ellenkező esetben az adat nem tekinthető személyes adatnak.

11. Adattovábbítás
 

12. Külső hivatkozások, linkek

A weboldal tartalmazhat olyan harmadik fél weboldalára mutató hivatkozásokat, linkeket, amelyekre nem vonatkozik jelen Szabályzat. Ezek az oldalak nem állnak az Adatkezelő tulajdonában és azokat nem üzemelteti, így ezeknek az adatkezeléséért Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget. A Látogató felelőssége, hogy ezen oldalak vonatkozó szabályzatait elolvassa, értelmezze és elfogadja.

13. Adatok biztonsága

Az interneten nem lehet biztosítani a személyes adatok teljes körű védelmét, biztonságát, azonban az Adatkezelő mindent megtesz a Ptk. szerinti, „az adott helyzetben általában elvárható” gondosság tőle elvárható mértékéig a Látogató személyes adatainak megóvása érdekében. Így olyan technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz, melyek igyekeznek a személyes adatokat megóvni a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől, jogosulatlan közzétételtől, illetve hozzáféréstől.
A fentiek ellenére – tekintettel az Internet sajátosságaira – az Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy egy jogosulatlan behatolás során bármely, a Látogató által megadott információhoz egyáltalán nem fog hozzáférni jogosulatlan harmadik fél.

Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a részünkre megadott adatokat és ezekkel az intézkedésekkel megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve az adatok elvesztését.

Szervezeti intézkedések keretében a kivételesen papíralapon tárolt személyes adatokat elzárva tartjuk.

Az elektronikus adatbiztonság és technikai intézkedések vonatkozásában biztosítjuk a weblaphoz és így a személyes adatokhoz való hozzáférés jelszóvédelmét (legalább rendszeresen változatott, erős jelszavakkal) és vírusirtó szoftvereket használunk. Mindazonáltal, az internetes adattovábbítás jellegéből fakadóan nem garantálható mindenre kiterjedő és incidensmentességet biztosító megoldás, azonban mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb szintű adatvédelmet garantáljuk ügyfeleink részére, azonban a weblapunkon keresztül történő adattovábbítással kapcsolatos felelősséget kizárjuk a lehető legszélesebb körben.

14. A Látogató jogai

A Látogatónak jogában áll adatainak kezeléséről a Szabályzatban leírtakon túlmenően, vagy a szabályzat értelmezésére vonatkozóan tájékoztatást kérni. A Látogató tájékoztatást az Adatkezelő 2. pontban megadott elérhetőségein kérhet. Az Adatkezelőnek kötelezettsége ezen tájékoztatást a kézhezvételt követő tőle telhető lehető legrövidebb, de legkésőbb 30 napon belül írásban megadni.

A Látogatónak bármikor és korlátlanul jogában áll kérni személyes adatnak minősülő adatainak módosítását, helyesbítését, kiegészítését vagy törlését.

A Látogató az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérelmét a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 14 napon belül feldolgozza, melyről a Látogatót írásban értesíti. Az erre irányuló kérelem alapján a személyes adatok kezelésének megszüntetését, az adatok törlését – a jogszabály által meghatározott kötelező adatkezeléseken túlmenően – minden esetben végrehajtja.

A Látogató a hírlevelekről a hírlevelek alján található linken keresztül azonnali hatállyal leiratkozhat.

15. Jogorvoslat

A Látogató jogainak megsértése esetén az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – a választása szerint – az Adatkezelő székhelye szerinti megyei bíróság vagy a Látogató lakó- vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulni.

Ön jogosult az adatkezeléssel kapcsolatosan

A jelen jogosultságaival kapcsolatosan a GDPR 15-22. cikkei nyújtanak részletes felvilágosítást.

Amennyiben kéri, tájékoztatást adunk a következőkről:

A benyújtástól számított 1 hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha ismételt tájékoztatáskérésről van szó az adott éven, azonos adatkezelés tekintetében.

A személyes adatok helyesbítéséről, zárolásáról, megjelöléséről és törléséről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akik kezelik az adatokat.

Ha az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem alapos, úgy a 1 hónapon belül olyan módon tájékoztatjuk az elutasításunk indokairól és a jogorvoslati lehetőségekről, amely módon Ön megkeresett minket.

Az adatkezelése elleni tiltakozást 1 hónapon belül megvizsgáljuk és döntésünket írásban közöljük, amely a kérelem megalapozottsága esetén az adatok törléséhez vagy zárolásához vezethet, illetve ez kihatással van a további adatfelvételre és adattovábbításra is, és értesítjük erről a személyes adatokat kezelő más szervezeteket is, hogy eljárjanak a változás érvényesítése érdekében.

A kérés nem teljesíthető, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön ezzel a döntéssel nem ért egyet, vagy a válaszadási határidő elmulasztása esetén a döntés közlését vagy a határidőnk utolsó napját követő naptól számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, de megindítható az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék előtt is.

Mindazonáltal arra bíztatjuk, hogy mielőtt hatóságokhoz fordulna, keressen meg bennünket az ügy mihamarabbi békés rendezése érdekében!

16. Online vitarendezési platform

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot. A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani. Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára. A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a fogyasztói jogviták rendezésére a Budapesti Békéltető Testület jogosult.

Az online vitarendezési platform elérhetősége: https://ec.europa.eu/odr

17. Írásbeli panaszkezelés

Az Érintett a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv (előzményként Ptk. megjelölése) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR (előzményként GDPR megjelölése) 77.,79. és 82. cikkei tartalmazzák.

18. A szabályzat módosítása

Adatkezelőnek jogában áll jelen szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosítani, annak érdekében az megfeleljen mind az Adatkezelő célkitűzéseinek, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, termékek specialitásainak, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak. A weboldalon keresztül mindig a hatályos szabályzatot érheti el a Látogató. A Látogató kötelezettsége, hogy időről-időre olvassa át a jelen szabályzatot annak érdekében, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan minden információnak a birtokában legyen.

19. A Szabályzat hatálya

Jelen szabályzat 2020. június 10-én lépett hatályba és visszavonásig érvényes.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét Cégünk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Cégünk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 

 

Az adatkezelő jogi személlyel kapcsolatos információk:

A cég rövidített elnevezése: ARUHAZ.HU Bt.
Cégforma: Betéti Társaság
Cégjegyzékszám: 19-06-507294

 

Kapcsolattartás:

Postacímünk: 8200 Veszprém, Almádi út 6.
Telefonszámunk: +36 20 268 1515
E-mail címünk: seboaruhaz (kukac) gmail.com
Adószámunk: 21799413-2-19
Cégjegyzékszámunk: 19-06-507294

Cégünk adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége (e-mail cím):
Simon Tamás
seboaruhaz (kukac) gmail.com

Cégünk gazdasági társaságok és természetes személyek részére értékesít háztartási és ipari beltéri és kültéri tisztítóberendezéseket, kerti gépeket, magasnyomású mosókat, akkumulátoros kerti gépeket, áramfejlesztőket, ipari magas nyomású mosókat, kerti vízellátókat, szivattyúkat, tisztítószereket, védőfelszereléseket, stb.  

A természetes személyektől közvetlenül, illetőleg meghatalmazottak útján is fogad megrendeléseket, illetőleg értékesít részükre az előző bekezdésben felsorolt termékeket. Ennek keretében a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez és a szigorú számadási bizonylatok kiállításához, valamint a jogérvényesítéshez kötődően személyes adatokat kezel.

Cégünk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

 

2. Az általunk kezelt adatok:

Név:
x
Cím:
x
Tevékenység:
IT szolgáltatás

Név:
x
Cím:
x
Tevékenység:
tárhely szolgáltatás

Név:
x
Cím:
x
Tevékenység:
adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése
 

Direktmarketing és/vagy hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók:

Név:
x
Cím:
x
Tevékenység:
IT szolgáltatás

Név:
x
Cím:
x
Tevékenység:
tárhely szolgáltatás

Név:
x
Cím:
x
Tevékenység:
adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése

Név:
x
Cím:
x
Tevékenység:
direktmarketing
 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Általunk kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja:
Honlap látogatása. Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok.
Jogalap:
Cégünk jogos érdeke
Kezelt adatok:
IP cím, a látogatás időpontja a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa.
Időtartam:
…. hónap
Nyilvántartási szám:
x

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja:
Regisztráció a honlapon. Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása értesítés üzemszünetről, cégünk elérhetőségének módosulásáról stb.
Jogalap:
Hozzájárulás
Kezelt adatok:
Vezetéknév, keresztnév születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához) e-mail cím.
Időtartam:
A regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.
Nyilvántartási szám:
x

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja:
Hírlevél szolgáltatás. Cél: kapcsolattartás, Önt új akciókról, új termékeinkről értesítjük.
Jogalap:
Hozzájárulás
Kezelt adatok:
Teljes név, születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához) e-mail cím egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. érdeklődési kör, lakhely, stb.
Időtartam:
Hírlevélről történő leiratkozásig.
Nyilvántartási szám:
x

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja:
Direkt marketing szolgáltatás. Az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk, üzletszerzési célból Önt megkeressük, az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk.
Jogalap:
Hozzájárulás
Kezelt adatok:
Teljes név, születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához) e-mail cím, telefonszám (nem kötelező) egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. érdeklődési kör, lakhely, stb.
Időtartam:
Direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig.
Nyilvántartási szám:
x

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja:
Ügyintézés, panasz, észrevételre, panaszra válaszadás.
Jogalap:
Jogi kötelezettség
Kezelt adatok:
Teljes név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, egyéb személyes üzenet.
Időtartam:
5 évig
Nyilvántartási szám:
x

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja:
Nyereményjáték. Cél: a Cég üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával vásárlók elégedettségének növelése.
Jogalap:
Hozzájárulás Jogi kötelezettség
Kezelt adatok:
A nyereményjátéktól függően: teljes név e-mail cím telefonszám lakcím
Időtartam:
Résztvevők esetében a játék befejezéséig nyertesek esetében 8 évig.
Nyilvántartási szám:
x
 

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének, illetve nyereményjátékban részt venni. A regisztráció, illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az seboaruhaz (kukac) gmail.com e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Cégünk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. Cégünk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező, a Cégünk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

Típus:
Rendszer sütik
Név:
x
Hozzájárulás:
Nem igényel
Leírás:
A webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál.
Cél:
A honlap működésének biztosítása.
Érvényesség:
Böngésző session vége

Típus:
Nyomkövető süti
Név:
x
Hozzájárulás:
Igényel
Leírás:
Személyre szabáshoz
Cél:
Ön beállításainak megjegyzése szolgáltatásunk hatékonyságának növelése.
Érvényesség:
….. nap

Típus:
Nyomkövető süti (harmadik féltől származó)
Név:
x
Hozzájárulás:
Nem igényel
Leírás:
Új session-ök és látogatók azonosítására, a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le.
Cél:
A weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik.
Érvényesség:
…. perc
 

3. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, illetve a Cégünkkel való kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

- a regisztráció törlésével,

- az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

- a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 15 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Cégünk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

4. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).  Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja, illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja. A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

Mit és milyen alapon őrzünk meg, ha a hírlevél hozzájárulást visszavonta?

A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze. Az egyes hozzájárulások visszavonásának, illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 15 napos határidővel vállaljuk.

5. Mit kell tudni a nyereményjátékokról?

Cégünk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

6. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található. Cégünk külföldre nem továbbít adatokat. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Cégünket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. Cégünk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Cégünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Cégünkhöz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

7. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. Cégünk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Cégünket.

8. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

- a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) 9. Adatkezelési tájékoztató módosítása Cégünk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.seboaruhaz.hu weboldalon történik.

9. Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó az alábbi listán megjelenített szervezetek, amelyek az ARUHAZ.HU Bt. megbízásából végzik az érintett, meghatározott személyes adatainak feldolgozását.

Az adatfeldolgozás az érintett személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzését jelenti.

Cégnév:
B-Payment Zrt.
Cím:
1132 Budapest, Váci út 4.
Tevékenység:
Bankkártya tranzakció, hitelesítés.
Mely adatokat kezel:
Fizető azonosító, tranzakció, összege, dátuma, időpontja.

Cégnév:
Budapest Bank Zrt.
Cím:
1138 Budapest, Váci út 193.
Tevékenység:
Bankkártya tranzakció, hitelesítés.
Mely adatokat kezel:
Fizető azonosító, tranzakció, összege, dátuma, időpontja.

Cégnév:
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Cím:
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.
Tevékenység:
Bankkártya tranzakció, hitelesítés.
Mely adatokat kezel:
Fizető azonosító, tranzakció, összege, dátuma, időpontja.

Cégnév:
Kamondy és Társa Kft.
Cím:
8200 Veszprém, Csermák Antal u. 14/A.
Tevékenység:
könyvelés
Mely adatokat kezel:
Jelen adatkezelési tájékoztatóban említett összes személy adata.

Cégnév:
Magyar Posta Zrt.
Cím:
1138 Budapest, Dunavirág u. 2 – 6.
Tevékenység:
postai tevékenység
Mely adatokat kezel:
Érintett neve, szállítási cím, telefonszám.

Cégnév:
Express One Hungary Kft.
Cím:
1239 Budapest, Európa út 12. / L1
Tevékenység:
futárszolgálati tevékenység
Mely adatokat kezel:
Érintett neve, szállítási cím, telefonszám